Glass Railing ราวกันตกกระจกเทมเปอร์

ระเบียงกระจก ราวกันตกกระจก ราวบันไดกระจก

ในการออกแบบราวระเบียงกันตก ราวกันตกกระจก ราวบันไดกระจก ผนังกระจกกั้นห้อง ผนังกระจกนอกอาคาร (glass curtain wall) หรือกระจกโชว์รูม จำเป็นที่ต้องใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (tempered glass) แบบเจียขอบ ความหนาของกระจก ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรขึ้นไป การใช้กระจกนิรภัยเทมเปอร์ที่หนากว่านั้น หรือใช่กระจกเทมเปอร์ลามิเนต ก็จะยิ่งทำให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น แต่ราคาของงานกระจกก็จะสูงขึ้นไปอีกมาก

Trump Glass Railing กระจกเทมเปอร์ ราวกันตกกระจก

 

คุณสมบัติของกระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass)

กระจกนิรภัยเทมเปอร์มีความแข็งแรงกว่ากระจกธรรมดาทั่วไปประมาณ 4-5 เท่า ไม่แตกง่ายเมื่อมีการกระแทก มีจุดเด่นเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะจุดที่ต้องการความแข็งแรงมากๆ เช่น ราวกันตก ในกรณีที่เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงมากจนกระทั่งกระจกเกิดการแตกร้าว กระจกเทมเปอร์จะมีการแตกลักษณะเป็นเม็ดข้าวโพด ซึ่งไม่ทำให้เกิดบาดแผลใหญ่โต ค่อนข้างปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ต่างจากกระจกธรรมดาที่เมื่อเวลาแตกจะมีลักษณะเป็นฟันฉลาม แหลมคม ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสเมื่อร่างการหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปบาดกับกระจกที่แตก

อุปกรณ์สำหรับราวระเบียงหรือราวกั้นกระจกเทมเปอร์

ควรใช้อุปกรณ์ติดตั้งระเบียงกระจกเทมเปอร์ที่มีคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน โดยส่วนใหญ่แล้ว มักนิยมใช้อุปกรณ์สแตนเลสที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีและยังดูดีในระยะยาว

ราวกันตก กระจกเทมเปอร์ ระเบียงกระจก สระว่ายน้ำ

 

ตัวอย่างผลงาน ราวกันตกกระจก ราวบันไดกระจก

ผลงานราวกันตกกระจกเทมเปอร์ (tempered glass) อุปกรณ์สแตนเลสคุณภาพสูง ติดตั้งระเบียงกระจกกั้นบนสระว่ายน้ำยอดตึกสูงใจกลางเมือง โดยทีมงาน Trump Glass ค่ะ

 

ตัวอย่างรูปแบบราวสแตนเลสกระจก ราวบันไดกระจกเทมเปอร์ ราวกันตกกระจก temper บานทางเดินนอกอาคาร และในพื้นที่เดินเล่นของอาคาร ในรูปแบบคลิปวีดีโอ

 

** สนใจติดต่อทีมงานติดตั้งกระจกนิรภัยเทมเปอร์ (tempered glass) ได้ที่ 063-720-5750 หรือ Line: kunnapab

 

Trump Glass Railing – ระเบียงกระจก ราวกันตกกระจก ราวบันไดกระจก